HSPS

Hrvatski sportsko penjački savez nacionalni je savez sportsko penjačkih udruga i saveza u koji se mogu udružiti sportsko penjačke udruge, odnosno klubovi i savezi čija je djelatnost od značenja i interesa za sportsko penjanje u Republici Hrvatskoj. Hrvatski sportsko penjački savez svojim Statutom određuje ustrojstvo i način rada, članstvo, te druga pitanja u svezi s djelokrugom i zadaćama od značenja za promicanje sporta sportsko penjanje.

Ciljevi Hrvatskog sportsko penjačkog saveza definirani su Zakonom o sportu i Statutom Saveza.

SPK Lapis član je HSPS od 2021.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *